HEM LÄDERVERKSTADEN FÖNSTERVERKSTADEN KONTAKT OCH INFORMATION


OSCARSSONS FÖNSTERVERKSTAD

  I verkstaden restaureras och nytillverkas spröjsade fönster av gammalt snitt fram till 1930.

 
Någon sa en gång att fönstren i ett gammalt hus speglar husets själ. Vid en husrestaurering är det viktigt att bevara det gamla utseendet och då inte minst på fönstren. I verkstaden restaureras och nytillverkas delarna till spröjsade fönster enligt traditionella metoder, med tätvuxet virke, tappar av trä och ytbehandling med linoljeprodukter. Det går också att få hela fönster inklusive karm och innanfönster tillverkade med den gamla typen av beslag. Glaset som används vid restaurering anpassas efter originalen, allt för att bibehålla det gamla husets karaktär.Men.. om glasen är mycket gamla (1600 tal) och grönfärgade är det bättre att använda nyare glas där det saknas för att det ska gå att urskilja vilka som är utbytta. Detta för att inte ge sken av att allt är original.

Bilderna visar ett projekt där ett av husen på vår gård återställdes till ursprungligt utseende. Det underlättades av att det fanns gamla fotografier och att några av de ursprungliga fönsterbågarna fanns kvar på vinden. Karmarna och de bågar som saknades nytillverkades. Dörromfattningen är kopierad från ett gammalt hus från 1800-talets mitt som finns här i byn, överfönstret är nytillverkat. Dörrbladen är original och kommer från Ådalen.

Gammkåk Gammkåk målad Gammkåk fasad Dörr


                          Arbetsbeskrivning fönsterrestaurering:

Om mer än hälften av bågen behöver bytas bör man överväga att låta tillverka en ny med den gamla som förlaga. Det kan vara svårt att få exakt samma profil men det blir snarlikt.

Högbonden innan renovering Högbonden efter renovering

 

Vandrarhemsfönster Högbonden

I det här fallet har jag valt att spara de delar som gick att återanvända. Fönstret finns på Högbondens fyrs vandrarhem.

Verkstadens fönstertillverkningen började på allvar 2001 efter att ha startat som en bisyssla till läderhantverket.
Intresset för gamla hus i original har skapat stor efterfrågan på fönsterbågar av framförallt 1800 talstyp. Restaurering och nytillverkningen riktar sig framförallt till den lokala marknaden i Ångermanland främst på grund av anpassningen av fräsverktygens profiler efter lokala traditioner. Jag har tillgång till en omfattande dokumentation av landskapets äldre bebyggelses utseende och konstruktion.

 1. Rutorna tas ut ur bågarna. Användning av kittlampa är ofta nödvändigt.
 2. Gammal lös färg och all kitt tas bort.
 3. Byte av skadat virke mot likvärdigt nytt eller återvinning av gammalt där det är möjligt.
 4. Alla beslag rengörs och rostskyddsbehandlas. Vid behov byts skadade mot nya.
 5. Allt trä oljas med linolja med låg viskositet som har bra inträngningsförmåga.
 6. Tillskärning av saknade rutor med glas som har samma struktur som det befintliga och glasning av bågen.
 7. Stiftning och sedan kittning med linoljekitt.
 8. Grundmålning med linoljefärg in och utvändigt.
 9. Två mellanstrykningar med linoljefärg utvändigt och en strykning invändigt.
 10. Slutstrykning med linoljefärg in och utvändigt.
 11. Renskärning av överskottsfärg på rutorna. Man målar en bit ut (någon millimeter) på glaset för att skapa en så tät kittfog som möjligt.
 • Jag använder kådrikt furuvirke.
 • Fönsterbågar som fogats samman genom tappning (trätappar) kan "röra sig" utan att spricka och delarna kan vid behov tas isär för att bytas ut.
 • Linoljeprodukter ger ett bra skydd mot röta, träet kan "andas".
E-post: hans@laderverkstaden.se

Prisexempel fönsterbåge, omålat, oglasat tre rutor (två spröjs) 150x55 cm:3 750kr  
Prisexempel karm med mittstolpe (2 luft): omålad utan beslag: 5 450 kr  
Prisexempel komplett karm med ytter och innerbågar, beslag, glasat, oljat och målat: 30 000kr  
Moms ingår. Frakt tillkommer.